logo
logo

Eina d'Autodiagnòstic de maduresa digital

Indústria 4.0 és un terme que va ser utilitzat per primer cop pel govern alemany i que descriu una organització dels processos de producció basada en la tecnologia i en la disponibilitat de tota la informació en temps real a través de la integració de totes les entitats que conformen la cadena de valor i gràcies a la incorporació i aprofitament de les tecnologies digitals.

En l’Eina d'Autodiagnòstic de maduresa digital es plantegen 6 àmbits d’avaluació de l’empresa en el seu procés d’adaptació cap a la transformació digital i la indústria 4.0.